Palun vali regioon  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ISS Tööandjana

Juhtimispõhimõtted

juhtimispohimotted-1Tugev juhtimis- ja personalipoliitika on ISS-le väga tähtis, kuna töötajad on
meie ettevõtte hing. Me peame olema võimelised igal tasandil suunama ja
motiveerima inimesi, mõistma ning suhtuma kõikidesse lugupidamisega.

Allpool on kirjeldatud 9 juhtimispõhimõtet, mis määravad, milliseks
kujunevad meie suhted klientidega, kuidas me suudame oma inimestes
parima esile tuua ja selle, kuidas me tagame, et kõiki koheldaks võrdsetel
alustel ja lugupidamisega - kõik see koos võimaldab luua töökeskkonna,
millest on kasu nii meie personalile kui ka meie poolt teenindatavatele
klientidele.


1. Me seame kliendi esikohale

 • Me tunneme oma kliente teenindades uhkust.
 • Me tuleme kliendi soovidele ja vajadustele vastu ja üritame leida
  lahendusi klientide probleemidele, enne nende tekkimist.
 • Me loome ja arendame kliendisuhteid.

2. Meil on kirg saavutada häid tulemusi

 • Me tunneme uhkust suurepäraste tulemuste saavutamise üle.
 • Me tähistame suurepäraste tulemuste saavutamist.
 • We go the extra mile.

3. Me soosime arengut ja muutusi

 • Me oleme alati avatud uuele.
 • Me otsime võimalusi oma tegevuste parendamiseks.
 • Me hindame soovi ja võimet kohaneda ja muutuda.

4. Me kohtleme inimesi austusega

 • Me peame tööohutust prioriteediks.
 • Me kuulame ja suhtleme avatult ja ausalt.
 • Me austame ja järgime seaduseid.
 • Me oleme tolerantsed.

5. Me juhime eeskuju andes

 • Oleme eeskujuks oma kolleegidele.
 • Me oleme lahendamist vajavate probleemide osas avatud ja ausad.

6. Me anname õiguse teha otsuseid

 • Me anname õiguse ja kohustuse tegutsemiseks
 • Me õpime vigadest.
 • Me delegeerime

7. Me arendame iseennast ja teisi

 • Me tunneme enda tugevusi ja nõrkusi, et neid arendada.
 • Me toetame individuaalset arengut.
 • Me hindame ja arendame talente.
 • Me arendame oma "mantlipärijaid".

8. Me oleme üks meeskond

 • Me loome õigete oskuste ja suhtumistega meeskondi.
 • Me jagame ideid, teadmisi ja kogemusi.
 • Me oleme uhked oma meeskonna saavutuste üle, kuid seame ettevõtte
  huvid alati esikohale.

9. Me oleme üks ettevõte, millel on ühised väärtused, üks kaubamärk ja
üks strateegia.