Palun vali regioon  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ISS Tööandjana

Töötervishoiu ja tööohutuse poliitika


Töötervishoiu ja –ohutuse poliitika eesmärk on tagada turvaline ja ohutu töökeskkonna loomine ja säilitamine kõikides tegevuspaikades, rakendades meetmeid tööõnnetuste ja tervisekahjustuste riskide hindamiseks, ennetamiseks ning ärahoidmiseks. Töökorralduses pöörame tähelepanu töökeskkonna riskide ja ohtude põhjuste minimeerimisele ning järgime kõiki kehtivaid ohutusega seotud seadusi, määrusi ja eeskirju.

Ohutu töökeskkonna tagamiseks oleme kasutusele võtnud järgnevad meetmed:

  • hindame ja haldame kõikide tegevuste riske regulaarselt, et leevendada nende negatiivset mõju;
  • tõstame oma töötajate ja väliste huvipoolte teadlikkust tööohutust- ja töötervishoidu puudutavates küsimustes;
  • tervise ja ohutuse tagamiseks varustame töötajad piisava informatsiooni, juhendite ja koolitustega, viime läbi regulaarseid kontrolle saadud teadmiste kinnistamiseks;
  • teeme jõupingutusi, et tagada ohutud töötingimused kõikidele ettevõtte töötajatele;
  • kasutame kaasaegseid ning ohutuid töövahendeid;
  • vajadusel varustame  töötajad kvaliteetsete ja kaasaegsete isikukaitsevahenditega;
  • registreerime kõik ohutust ja/või tervist mõjutavad vahejuhtumid ja analüüsime neid;
  • tegeleme süsteemi pideva parendamisega.
  • ISS Eesti 2017.aasta eesmärgiks on tagada null rasket ja null surmaga lõppenud tööõnnetust.