Palun vali regioon  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vastutustundlik ettevõte

Käitumiskoodeks

ISS-i käitumiskoodeks selgitab mõningaid peamisi põhimõtteid, mis kehtivad kogu ISS-i tegevusele ja peavad suunama kõigi ISS-i töötajate käitumist.

Põhimõtted puudutavad järgmist:

1. Töötajate isiklik käitumine

 • Töötajad peavad järgima seadust.
 • ISSi töötajad peavad järgima ISSi väärtusi, milleks on ausus, kvaliteet, ettevõtlikkus ja vastutus.
 • Kus isiklikku käitumist ei juhi seadusd ega reeglid, peab iga töötaja toimima terve mõistuse järgi ja vajaliku hoolikusega.
 • Töötajate teod ei tohi olla vastuolus ISSi tõekpidamistega,  erinevate juhtumite korral peaksid töötajad võtma ühendust oma otsese juhiga  või personalitöötajaga.
 • Kliente, kolleege ja äripartnereid tuleb kohelda austusega ja õiglaselt.
 • Ahistamine, kaasaarvatud seksuaalne ahistamine, on ISS-is lubamatu.
 • ISS töötajatel on keelatud tarvitada tööajal alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid
 • Igasuguse kahtluse korral peab töötaja kontakteeruma oma otsese juhiga.

2. Korruptsiooni ja äraostmise vastasus

 • ISS on igasuguse korruptsiooni ja äraostmise vastu ning pühendunud nende vastu võitlemisele.
 • ISS teostab ärilist konkurentsi õiglastel tingimustel ja ainuüksi oma teenuste heaks.
 • Hoolimata kohalikust praktikast, on rangelt keelatud igasugused isiklikud tasud, altkäemaksud või pistised ISS-i ja klientide, varustajate või ametnike vahel.
 • On lubamatu võtta vastu kingitusi või preemiaid äripartneritelt - v.a juhul, kui see on tavapärane antud keskkonnas ja tagasihoidliku väärtusega.

3. Konkurentsiseaduste järgimine

 • Kõigi kehtivate konkurentsireeglite ja -juhiste järgimine on ISS-i äripraktika keskmes.
 • ISS ei sõlmi kokkuleppeid konkurentidega hindade kindlaks määramiseks, teenuste, müügikvootide või turgude jagamiseks.
 • ISS ei tegele konkurentidega salakokkulepete sõlmimisega ega kokkuleppe alusel informatsiooni vahetamisega.
 • ISS ei aruta konkurentidega konkurentsiküsimusi (nagu hinna kujundamine, allahindlused, preemiad, müügitingimused jms)

4. Suhted äripartneritega

 • ISS teavitab oma varustajaid ja kliente sobilike kanalite kaudu ISS-i käitumiskoodeksist ja palub neil põhimõtteid kõikidel asjasse puutuvatel juhtudel arvestada.
 • ISS-i teenuste teostus vastab kliendile kuuluval alal määratud kvaliteedi-, tervise- ja ohutusnõuetele.
 • Austatakse kliendi privaatsust ja kaitstakse vastavasisulisi andmeid.
 • Kaebused antakse kiiresti edasi ja neid arvestatakse kui väärtuslikku panust pidevalt paranevasse kõrgesse teenuse kvaliteeti.

5. Töökoha standardid

 • ISS tagab oma töötajatele korralikud töötingimused, sh õiged tervise- ja ohutusnõuded.
 • ISS ei luba töötajate diskrimineerimist; kõigil töötajatel on õigus õiglasele ja võrdsele kohtlemisele.
 • ISS austab ühendusse kuulumise ja läbirääkimiste vabadust; kõigil töötajatel on õigus liituda ametiühingutega või luua ametiühinguid.
 • ISS ei kasuta sunniviisilist või kohustuslikku tööjõudu.
 • Vastavalt rahvusvahelisele tavale ei kasuta ISS laste tööjõudu.
 • ISS pakub konkurentsivõimelist palka, mis vastab - vähemalt - kohalikele lepingutele ja eeskirjadele.
 • ISS toetab miinimumpalkade sisseviimist ja kinnitamist.
 • Töötajatele pakutakse koolitusvõimalusi vastavalt nende tegevusvaldkonnale.
 • ISS austab töötajate privaatsust ja kaitseb vastavasisulisi andmeid.

6. Ühine vastutus

 • ISS tunnustab ÜRO Inimõiguste Deklaratsiooni.
 • ISS töötab hea ühise juhtimise põhimõttel.
 • ISS on pühendunud oma tegevuse keskkonnavaenulike mõjude pidevale vähendamisele.
 • ISS on ÜRO Globaalse Kokkuleppe liige ja järgib kokkuleppe kümmet põhimõtet.
 • ISS tegutseb kõigis ühiskondades hea korporatiivse kodanikuna.
 • ISS-i sotsiaalsed, keskkondlikud ja eetilised tõekspidamised peavad peegelduma kõigis ärisuhetes klientide, töötajate, varustajate ja osanikega.