Palun vali regioon  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Uudised
03072018

ISS Eesti AS’ile väljastati Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu poolt kinnisvara korrashoiu tervikteenuse *** sertifikaat

Väljastatud dokument tõendab ISS pädevust järgmistes valdkondades: haldusteenus ja kinnisvaraomaniku nõustamine, omanikukohustuste täitmise tagamine, hooldus- ja heakorrateenuste korraldamine, tarbimisteenuste korraldamine, remont ja ehitustööde korraldamine, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnohooldus, küttesüsteemide tehnohooldus, ehitise põhikonstruktsioonide tehnohooldus, krundihooldus, sisepuhastus ja eripuhastustööd.

Sertifitseerimisel hinnatakse kinnisvara korrashoiu tervikteenust pakkuvat ettevõtet kolmeaastase intervalliga EKKL’i juurde moodustatud kutsekomisjoni poolt. Sertifikaadi andmisel lähtutakse põhimõttest, et hinnatakse ettevõtte valmisolekut tegutseda vastavalt nendele kriteeriumidele, mida taotletava ja hiljem omistatava sertifikaadi puhul eeldatakse.

Sertifikaat on kehtiv kuni 1. juuli 2021.

Rohkem sertifitseerimise kohta saad lugeda EKKL’i kodulehelt https://www.ekkliit.ee/sertifitseerimine/