Palun vali regioon  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Uudised
24042018

Eesti inimene toitub tervislikult, tegeleb vähemalt kord nädalas tervisespordiga ja kasutab lõunapause ettenähtud eesmärgil, selgub ISS Eesti poolt mitmekesisuse päevale pühendatud küsitlusest

25.aprillil tähistatakse Eestis juba neljandat korda mitmekesisuse päeva.

ISS Eesti on mitmekesise töötajaskonnaga ettevõte, kus töötab inimesi pea 20 erinevast rahvusest, ca 250 vähenenud töövõimega töötajat ja rohkem kui 400 inimest vanuses 60+, nende hulgas meie kõige vanem töötaja – 89 aastane Anna. Kuna 2018. aasta mitmekesisuse päeva põhiteema on toit, siis otsustasime sellele teemale pühendada ka lühiuuringu. Uuring viidi läbi ettevõtte Facebooki vahendusel 03.-22. aprillini. Vastama olid oodatud kõik sotsiaalmeedia kasutajad.

*Küsitluse tulemuste käsitlemisel on protsendid esitatud komakohtadeta.

Kokku saime vastused 134 inimeselt. Kõige enam oli vastajaid vanusegrupist 25-40 aastat (57% vastanutest), kõige vähem alla 25-aastaseid (5%).
Küsitlusest selgus, et üldiselt hindavad inimesed oma tervislikku seisundit heaks - nii vastas 61%. Väga heaks peab oma tervislikku seisundid 10%, halvaks aga 3% vastanutest.
Lisaks selgus, et inimesed on üldiselt füüsiliselt aktiivsed - 65% vastanutest tegeleb vähemalt korra või rohkem nädalas tervisespordiga; toituvad tervislikult - 63% sööb kõike mõõdukalt; ja kasutavad tööl ettenähtud lõunapause söömiseks (nii vastas 88%).
Erinevates tervisliku toitumise mõju käsitlevates uuringutes on leitud, et mida rohkem puu- ja juurvilju inimesed tarbivad, seda õnnelikumad, pühendunumad ja loovamad nad on.
Uuringud on kinnitanud, et lisaks kaalu kontrolli all hoidmisele ja kolesterooli alandamisele aitab tervislik toitumine kaasa keskendumisele, probleemide lahendamise oskusele ja ka tootlikkusele.
Kahetsusväärselt selgus meie küsitluses, et inimesed ei tarbi piisavas koguses vett. Ainult 34% vastanutest tarbib päevas vähemalt liiter vett, ülejäänud vastajate päevane veetarbimise kogus jääb sellele alla. Samas teame, et soovitatav päevane tarbitav veekogus võiks olla 2 liitrit. Rahvusvahelistes töötervishoiu uuringutes on leitud, et vedeliku tarbimine on otseselt seotud parema kognitiivse ja mentaalse võimekusega, see aitab võidelda väsimuse ja kurnatusega ning seeläbi tõsta inimese ja seeläbi kogu organisatsiooni tootlikust.
Küsisime, kas tervisest, uskumustest või trendidest lähtuvalt on inimeste toitumises teatud eripärasid. Selgus, et pigem mitte:  69% meie uuringule vastanutest toitub tavapäraselt. Välja toodud alternatiivsetest vastusevariantidest kerkis kõige enam esile toitumiskavade jälgimine (17%), taimetoidu (7%) ja laktoosivaba toidu (5%) söömine.
Täname siinkohal veelkord kõiki vastajaid ja soovime head mitmekesisuse päeva!

NB! Töötajate toitlustamine on ISSi üheks tegevusvaldkonnaks kinnisvaraga seotud tervikteenuste pakkumisel.

Kui soovid saada meiepoolset pakkumist oma töötajate toitlustamisele, siis võta meiega julgelt ühendust!